Thẻ

,

Bài kiểm tra Tiếng Anh Vstep và Tiếng Anh B1 Châu Âu bao gồm 4 bài thi: Nghe hiểu, Đọc hiểu, Viết và Nói

Bài thi Nghe hiểu Vstep (40 phút/ 35 câu hỏi)

Kỳ thi chia thành 3 phần dưới dạng trắc nghiệm có câu hỏi và lựa chọn trả lời được in sẵn trong đề thi. Các bài nghe dưới dạng hướng dẫn, trao đổi ngắn, thông báo, bài giảng, hội thoại, bài nói chuyện.

Bài kiểm tra Tiếng Anh Vstep

Bài kiểm tra Tiếng Anh Vstep

Kỳ thi Đọc hiểu Vstep (60 phút/ 40 câu hỏi)

Kỳ thi gồm 4 bài đọc độ dài khoảng 500 từ/ bài.

Bài thi Viết Vstep (60 phút/ 2 bài viết)

Kỳ thi đánh giá bậc 3 – 5 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc có 2 bài thi nhằm kiểm tra kĩ năng viết tương tác và viết sản sinh.

Phần 1: Viết thư/ email có độ dài khoảng 120 từ. Viết thư theo Vstep chiếm 4/10 điểm.

Phần 2: Viết luận dài 250 từ theo một chủ đề cho trước. Thí sinh giải thích lập luận của mình dựa trên kiến thức và trải nghiệm của bản thân. Viết luận Vstep chiếm 6/10 điểm.
Bài thi Nói Vstep (12 phút/ 3 phần)
Phần 1: Tương tác xã hội

Cho hai chủ đề khác nhau gồm từ 3 đến 6 câu hỏi để thí sinh trả lời.
Phần 2: Thảo luận giải pháp

Cho một tình huống và ba giải pháp. Thí sinh chọn giải pháp tốt nhất và giải thích, phản biện hai giải pháp còn lại.
Phần 3: Phát triển chủ đề

Thí sinh dự thi nói về một chủ đề cho trước, sử dụng gợi ý đã cho hoặc tự phát triển ý kiến riêng. Giám khảo hỏi thí sinh thêm một số câu hỏi về chủ đề trên.

Nguồn: http://vstep.net.vn