Thẻ

,

TỔ CHỨC THI CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH B1, B2, C1 THEO KHUNG  CHÂU ÂU

Các bạn đang cần thi chứng chỉ B1 khung châu Âu hoặc B2  khung châu Âu để phục vụ cho học tập hoặc công việc nhưng bạn đang rất lo lắng vì kiến thức tiếng anh của mình không vững vàng hoặc đã bị mất gốc hãy đến với chúng tôi. Bạn cảm thấy việc học tiếng anh rất khó tiếp thu và thời gian chuẩn bị cho kỳ thi lại có quá ít, việc ôn tập không tập trung vì còn nhiều lo toan trong cuộc sống. Chúng tôi sẽ giúp bạn giải tỏa những lo lắng đó trong kỳ thi chứng chỉ B1, B2 khung châu Âu sắp tới.

TỔ CHỨC THI CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH B1, B2, C1 THEO KHUNG  CHÂU ÂU
TỔ CHỨC THI CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH B1, B2, C1 THEO KHUNG CHÂU ÂU
1.  Những đối tượng tham gia: Hiện tại BGD đã và đang có đề án 2020 yêu cầu tất cả các Giáo viên giảng dạy môn Anh văn các cấp I, II, III từ nay đến 2020 phải có chứng chỉ B1, chứng chỉ B2, chứng chỉ C1, chứng chỉ A2 Cụ thể:

–  Đối với Giáo viên cấp I: Chứng chỉ B1, B2

–  Đối với Giáo viên cấp II: Chứng chỉ  B2

–  Đối với Giáo viên cấp III, Trung cấp, Cao đẳng: Chứng chỉ C1

 

Đối với đối tượng đang theo học các lớp Cao học ( thạc sỹ và tiến sỹ ) thi cấp chứng chỉ B1, chứng chỉ B2 chuẩn đầu vào và chuẩn đầu ra cụ thể:

– Chuẩn đầu vào của Thạc sỹ là chứng chỉ  B1

– Chuẩn đầu ra của Thạc sỹ là chứng chỉ  B1

– Chuẩn đầu vào của Tiến sỹ là chứng chỉ  B1

– Chuẩn đầu ra của Tiến sỹ  là chứng chỉ  B2

Nguồn: http://tienganhb1b2c1.edu.vn